Voorjaarsnota 2019-2023

Visie

Visie

Wij willen de organisatie toekomstbestendig maken zodat de organisatie mee kan in de schaalsprong van de stad. De investeringen in de organisatie uit het coalitieakkoord ondersteunen hierin. De ontwikkeling van onze bedrijfsvoering is randvoorwaardelijk om zo goed mogelijk onze maatschappelijke opgaven aan te kunnen, onze dienstverlening aan de stad te leveren en tegelijk te voldoen aan alle wet- en regelgeving. Uit de doelen die zijn opgenomen in deze paragraaf blijkt dat wij als organisatie beter willen worden door slimmer gebruik te maken van data, ons werk op een Agile manier continu kort cyclisch te verbeteren, mensen aan te trekken die vanuit diversiteit helpen bij de juiste aanpak en oplossingen en door actief de verbinding te maken met de stad. Waarbij van ons mag worden verwacht dat wij als overheid betrouwbaar zijn in ons handelen en als gemeente een voorbeeld willen zijn voor anderen door maatschappelijk verantwoord te werken.

Wij zijn ambitieus en ondernemend. Dat past bij Zaanstad. Tegelijk moeten we ook realistisch zijn. De doelstellingen in deze paragraaf geven richting voor een duurzame ontwikkeling van de organisatie.

ga terug