Voorjaarsnota 2019-2023

Voorzieningen

Voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

CL

Boekwaarde Ultimo 2018

Toevoeging 2019

Onttrekking 2019

Begroot saldo boekwaarde uit 2019

Toevoeging 2020

Onttrekking 2020

Begroot saldo boekwaarde uit 2020

Mutatie 2021

Begroot saldo boekwaarde uit 2021

Mutatie 2022

Begroot saldo boekwaarde uit 2022

Mutatie 2023

Begroot saldo boekwaarde uit 2023

Kunstgrasvelden

A

601

0

-200

401

0

-401

0

0

0

0

0

0

0

Onderwijshuisvesting

A

279

0

0

279

0

-279

0

0

0

0

0

0

0

Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling

 

880

0

-200

680

0

-680

0

0

0

0

0

0

0

Afvalzorg

D

2.931

0

-2.931

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onderhoud vastgoed

C

1.961

0

-1.548

413

0

-110

303

-302

1

293

294

374

668

Afwikkeling gebiedsontwikkeling

A

571

0

0

571

0

0

571

0

571

0

571

0

571

Wilhelminasluis

B

115

0

0

115

0

0

115

0

115

0

115

0

115

Aankopen

A

125

0

-125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikking

 

5.703

0

-4.604

1.099

0

-110

989

-302

687

293

980

374

1.354

Parkeervoorziening

D

751

0

0

751

0

0

751

0

751

0

751

0

751

Riolen egalisatievoorziening

D

3.412

257

0

3.669

609

0

4.278

571

4.849

393

5.242

564

5.806

Afvalstoffen egalisatievoorziening

D

1.727

1

-1.453

275

153

80

508

271

779

76

855

-116

739

Begraafplaatsen egalisatie voorziening

D

54

0

-58

-4

35

0

31

35

66

34

100

51

151

Civiele kunstwerken

D

439

66

0

505

66

0

571

66

637

66

703

66

769

Riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvestering

D

 

2.998

-2.998

0

2.998

-2.998

0

0

0

0

0

0

0

Totaal 05 Beheer openbare ruimte    

 

6.383

3.322

-4.509

5.196

3.861

-2.918

6.139

943

7.082

569

7.651

565

8.216

Wachtgelden wethouders

A

596

0

-159

437

0

-175

262

-120

142

850

992

0

992

Reorganisatie

A

139

0

-139

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groot Onderhoud Facilitair

C

427

150

-353

224

150

-41

333

90

423

97

520

59

579

Totaal 07 Bestuur en financiën           

 

1.162

150

-651

661

150

-216

595

-30

565

947

1.512

59

1.571

 

Classificatie:

A   Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.

B   Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.

C    Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

D    Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

 

ga terug